#docsachthatphongcach

#docsachthatphongcach
Đọc Sách Thật Phong Cách! Sách luôn có một quyền năng tuyệt vời là đưa ta về với góc nhỏ an yên của sự tĩnh tại và thấu hiểu bản thân mình.
Thật hân hạnh vì đã trở thành một trong những nhân vật xuất hiện trong chiến dịch này, với ý tưởng tập hợp hình ảnh của 100 nhân vật nổi tiếng của Việt Nam để truyền cảm hứng đọc sách đến công chúng.
“Đọc Sách Thật Phong Cách” là chiến dịch hình ảnh truyền cảm hứng của dự án Cùng Đọc Sách, do nhà toán học Ngô Bảo Châu, nhà hoạt động xã hội Nguyễn Quang Thạch và doanh nhân Nguyễn Cảnh Bình khởi xướng.
<3