Đúng hôm nay mình nói về một cái lý thuyết rất vững trong giáo dục là motivation

Đúng hôm nay mình nói về một cái lý thuyết rất vững trong giáo dục là motivation.
Nói nôm na thế này: bất cứ tác động nào khiến người ta mất tập trung khỏi công việc chính (mà chỉ hướng tới việc phụ – như làm sao để giành giải thưởng, chọn quần áo gì đi biểu diễn…) cũng đều có khả năng triệt tiêu cái intrinsic motivation (động lực từ bên trong) khiến họ có thể theo đuổi một công việc lâu dài và đạt thành tựu với nó.
Thi cử, kiểm tra, đánh giá… đã “giết” chết động lực học tập của học sinh rồi; nay lại tiếp tục hành hạ giáo viên.
Bảo tại sao giờ mọi thứ chỉ còn cái vỏ!