Em hoang mang quá

Em hoang mang quá, đi dự sanh nhật mà MC giới thiệu:“ Đây là sanh nhật của nam – nghệ – sĩ – nữ Nguyễn Cường” là sao?.
Tụi em đang nhao nhao, xôn xao chụp hình, ăn uống thì có một vị khách là bác sĩ thẩm mỹ tới bảo: “Các anh các chị ai cũng đẹp, cũng xinh, khỏi cần phải sửa thêm gì nữa. Nhưng nếu nhà có điều kiện, nên đi sửa cái nết…”!!! Kakakakakakaka!
See Translation