FINE ART PRINTING

1 1  
FINE ART PRINTING
Selling High Quality Fine Art Prints.
Vừa hoàn thành trước 2 tác phẩm ảnh của Chu Mạnh Toàn với các bước chuyển màu tinh tế rất khó để thể hiện trên chất liệu Canvas nếu không nắm vững kỹ thuật hiệu chỉnh file ảnh trước khi chuẩn bị in.
Epson SureColor P9000 + Epson HDX 11 color Ink + Canvas paper 420mg.
Chờ khô để phủ UV matte coating bảo vệ vĩnh viễn tác phẩm.
www.hoangnhiem.com
#inanhchatluongcao #fineartprinting #ảnhđểbán #canvas
See Translation

Comments are closed.