Gia tài của mẹ

1  
Gia tài của mẹ.
(Con cháu mà phá hết không chăm bón nuôi dưỡng phát triển thêm thì nghèo ráng chịu nhe !!! )
FINE ART PRINTING.
Epson printer surecolor P9000 + Epson HDX 11 color ink+ Canvas paper+ UV coating varnished.
http://hoangnhiemphoto.photoshelter.com/…/…/I00004sTjlXA_CXk
www.hoangnhiem.com
#sonyRX100V
See Translation

Comments are closed.