Giấc mộng đời thường

1  
Giấc mộng đời thường!
Nhắm mắt một phút mơ về chút cao sang trước khi trở về thực tại!
www.hoangnhiem.com
#Sony RX100V
HaNoi 3-2017.
See Translation