GIỌT SƯƠNG VƠI

GIỌT SƯƠNG VƠI .
Có yêu thương biến thành giọt sương
Đậu thật khẽ rèm mi ai chợt biếc
Có nỗi nhớ biến thành giọt sương
Đậu thật khẽ trên những điều nuối tiếc …
Ô kìa nắng lên
Giọt sương như quên
Hóa thành mây khói
Bình yên không tên ….
Có một khoảng biến thành giọt sương
Rơi xuống cỏ lặng im nằm đó
Có thanh âm biến thành giọt sương
Hòa vào nhau để quên khốn khó
À giọt sương vơi
Vắt trong đến lạ
Hát cùng cỏ lá
Quên những ngày xa … 🙂
Ảnh : Đường Hồng Mai
( 30/7/2017 )
See Translation