Hay quá nhưng ước gì đừng sửa lời câu mình thích nhất: “Sáng nay mình em trước gương

Hay quá nhưng ước gì đừng sửa lời câu mình thích nhất: “Sáng nay mình em trước gương, lại nhớ một người em rất thương…”
See Translation

Comments are closed.