HEHE HÀNG DỰ TÍNH TRONG MAI VỀ CÁC CHẾ BÁO ĐƠN SỚM HỘ E Ạ

HEHE HÀNG DỰ TÍNH TRONG MAI VỀ CÁC CHẾ BÁO ĐƠN SỚM HỘ E Ạ
Váy xinh sắp về r nhé
Chất lụa cát ( mầu ngoài sáng hơn một chút )
Sỉ 98k Dli
Chi nhánh 103
Thường 108k
Lẻ 149k
Freesize ngực dưới 100 thì bất chấp
Dáng váy độc lại mặc xinh lắm nha mn
Đợt 1 về ít cực
Sỉ nào lấy baoe sớm nha
See Translation