HỌ Ý THỨC RẤT RÕ NÊN MỚI LẬP HỒ SƠ THUỐC GIẢ

HỌ Ý THỨC RẤT RÕ NÊN MỚI LẬP HỒ SƠ THUỐC GIẢ
ĐB Phạm Khánh Phong Lan: Đứng về mặt tư cách chuyên môn, tôi là người có chuyên môn về Dược, được đào tạo bài bản ở trong nước và nước ngoài, từ Đại học, Thạc sỹ, Tiến sỹ Dược và phong Phó Giáo sư. Ngoài ra, tôi còn làm công tác quản lý về Dược nên nói chung cái gì nhầm được chứ thuốc H-Capita thì tôi khẳng định chắc chắn là thuốc giả, đừng lôi chuyện từ ngữ Luật Dược 2005 và 2016 ra. Bởi về mặt bản chất ở đây, chính bản thân ông bị can cũng ý thức rất rõ đây là thuốc không có nguồn gốc, thuốc giả nên mới chỉ đạo làm bộ hồ sơ giả. Nên dù có kiểm định chất lượng nhưng bản thân thuốc này không có chuẩn và cho đến giờ, mình cũng không nắm được công ty này ở đâu. Đồng thời, theo thông tin, thuốc đã mạo danh một sản phẩm đến từ Canada để tham gia vào nhóm đấu thầu cho các thuốc chất lượng cao.
Ở đây, nếu lý luận là chỉ cần thuốc có hoạt chất đấy nhưng hàm lượng không đạt thì kém chất lượng, tuy nhiên, nó có chất lượng đâu mà đòi kém. Còn kém chất lượng là khi nào thuốc có số đăng ký rõ ràng, do một cơ sở nào đó đăng ký để sản xuất nhưng trong quá trình sản xuất ra viên thuốc vô ý làm cho hàm lượng, thành phần trong viên thuốc không đúng như số đã đăng ký. Cả thông lệ quốc tế, luật Việt Nam đều nói rõ như vậy là thuốc giả. Về mặt chuyên môn tôi khẳng định như vậy còn nếu cần tôi sẽ phản biện về mặt khoa học cho rõ ràng.