Hoy mệt quá quên chuyện bá láp kia đi bà con

Hoy mệt quá quên chuyện bá láp kia đi bà con. Cũng kg có thời gian bực dọc nữa, đời thì ngắn mà thế gian thì rộng lớn và còn nhiều việc phải làm.
Sẵn đây có cô em Krill Harrington phác thảo cho cái sticker vui vui để dành tặng bạn bè gặp gỡ trên đường trong chuyến đi sắp tới, cũng như làm chữ ký bản quyền cho hình ảnh , video.
Mọi người góp ý thử coi cần chỉnh sửa gì thêm cho vui vui hem? Hehe