Khi bạn nắm chặt trong tay thứ gì đó không buông xuống

1  
Khi bạn nắm chặt trong tay thứ gì đó không buông xuống, thì bạn chỉ có duy nhất thứ đó. Nếu bạn chịu buông xuống thì bạn mới có cơ hội nắm bắt những thứ khác.
Nếu một người cứ giữ khư khư quan điểm của mình không chịu buông xuống, thì trí tuệ của họ sẽ chỉ đạt ở mức nào đó nhất định mà thôi…
See Translation

Comments are closed.