Không chịu nổi rồi

Không chịu nổi rồi… tôi đi biển tránh nóng đây! 500 anh em ở Sầm Sơn, Đồ Sơn, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng… cho xin thông tin chỗ ở mai rủ KHỦNG LONG đi luôn.
Chứ Hà Nội hôm nay lên tới 49 độ rồi – đi tè nước đái vừa ra cái bốc hơi luôn.