Là lá la

Là lá la!
Thương thay số phận của mày
Buôn lậu hàng giả mặt dày gớm ghê
Đứa nào chẳng có máu dê
Mà còn há miệng xin thề là oan?
Mánh khoé này thật khôn ngoan
Công ty bé tí mà loang máu nồng
Khởi đầu trích thưởng hoa hồng
Sau dần cướp những hợp đồng triệu đô.
Nhiều công ty lớn điên rồ
Nghe danh cứ tưởng của cô nàng nào
Tưởng rằng xương hổ nấu cao
Ai ngờ xương chó cho vào mượn danh!
Thanh tra phải khéo phải nhanh
Không là nó xoá sạch xanh giấy tờ
Có thằng ngáp ngoải đơ đơ
Có con đọc chữ i – tờ o to.