La liệt thần tiên nhưng ai giải hạn cho ta

La liệt thần tiên nhưng ai giải hạn cho ta?
Dối trá điêu ngoa mà cứ làm lễ thật hậu rồi khấn vái làu làu thì có hết hạn không? Không điêu thì đói mà điêu thì lo hậu vận, biết tính sao?
Người Việt Nam quần quật đi lễ, mà sao vận hạn đất nước này gánh chịu hình như ngày một nhiều lên, thử điểm qua nhé:
– Các vị Phật Ấn độ (Như lai, Quan âm, Bồ tát, La hán..)
– Ông bà tiên nhập khẩu Trung Quốc (Ngọc Hoàng, Nam tào, Bắc đẩu, Thiên hậu..),
– đến Tứ phủ công đồng nội địa (Tứ Mẫu, Thập Hoàng, Cô bơ, Cậu bảy..),
– 9 ông sao trên trời (La hầu, Kế đô,Thái Dương, Thái bạch..),
– Trăm vị thần dưới đất (Thổ công, Hà bá, Ma cây, Thần núi..)
– Thánh từ xưa (Bà Chúa kho, Bà chúa xứ..)
– Đến Thánh tự phong thời nay (Mẫu The, Chú Bút..)
La liệt thần tiên, đầu Xuân đền/phủ/chùa nào cũng đông nghịt. Cáp treo nào cũng xếp hàng dài cả km, bể hóa vàng nào cũng phừng phừng đỏ lửa.
Nhưng hỏi thật nhé, các bạn của tôi có từng dừng lại 1 phút nghĩ xem hạn từ đâu đến và ai sẽ là người giải hạn cho ta hiệu quả nhất không?