Làm gì thì làm k được quên nhiệm

Làm gì thì làm k được quên nhiệm
Quyết tâm phải được thực hiện ngay chứ ko trì hoãn dễ dẫn đến xao lãng :))))
Lâu k tập #cardio bị pé PT MInh Thông tập cho một buổi muốn sml. Giờ tập thêm lớp dance nữa là xác cmn định

#CMGASIA #ToiyeuTTCali #MakingLifeBetter #CanTho #Training #adidasvn #PT #Vacation #TậpCùngPhạmAnh