LÀM NHAU VUI CHẲNG KHÓ GÌ

LÀM NHAU VUI CHẲNG KHÓ GÌ
(Hồng Thanh Quang)
Làm nhau vui chẳng khó gì,
Nhưng người cõi thế mấy khi được cười.
Bỗng dưng em lại lỡ lời
Như dao cùn cứa tim tôi máu trào…
Cái điều tưởng vẫn thanh tao
Vô tâm em thích gửi vào phàm phu,
Tôi lành phải trở thành hư,
Nhạt dần hương lửa ủ từ trăm năm….
Vầng trăng vằng vặc hôm rằm
Hanh hao ngay lúc ôm cầm thuyền ai.
Và rồi lỡ một thời trai,
Câu thơ tôi viết lạc ngoài cõi duyên…
Dám đâu trách kỷ kim tiền,
Nhưng ta thực đã có nghìn thiên cơ.
Thế mà em cứ lửng lơ,
Bao nhiêu cháy bỏng ngẩn ngơ hoá vàng.
Tôi giờ giữa những âm vang,
Càng yêu thì sống lại càng xót xa
Những đêm em đã là ta,
Những ngày chập một, bao xa cách đời…