Làm thử 1 ảnh để test tia tạo ra bởi Tokina Firin 20mm F2

1  
Làm thử 1 ảnh để test tia tạo ra bởi Tokina Firin 20mm F2.
Với F8 tia tạo ra bởi Tokina Firin cũng đủ hấp dẫn rồi!.
www.hoangnhiem.com
Sony A7RII
#tokina
See Translation

Comments are closed.