Lần đầu tiên nhìn thấy quả ca cao

1 1 1 1 1  
Lần đầu tiên nhìn thấy quả ca cao, quả điều thấy lạ, hay xong còn thấy nó đẹp 🙂
Nếu đi đâu cũng có tấm lòng mở, có trái tim yêu thiên nhiên thì không những nhìn được, cảm được những vẻ đẹp giản dị xung quanh mình mà còn học hỏi được rất nhiều điều mới, thú vị từ cuộc sống tươi đẹp 🙂
See Translation

Comments are closed.