Lúc ta mệt ai là người mang cho ta bát cháo và ngồi chia sẻ với ta

1 1  
Lúc ta mệt ai là người mang cho ta bát cháo và ngồi chia sẻ với ta.
Cảm ơn bạn. Cảm ơn cuộc sống.
See Translation