Lúc taxi ML dính chưởng vụ từ chối chở dân đi nộp đơn phản đối ở Nghệ An => chúng ta kêu gọi tẩy chay ML

1  
Lúc taxi ML dính chưởng vụ từ chối chở dân đi nộp đơn phản đối ở Nghệ An => chúng ta kêu gọi tẩy chay ML. Tân Hiệp Phát vì vấn đề đạo đức cũng bị kêu gọi tẩy chay.
Có nên kêu gọi tẩy chay du lịch QB ngay tức khắc để họ dừng lại????
#savesondoong
See Translation