Lúc thấy title là MV one shot close

Lúc thấy title là MV one shot close-up, mình nói thầm: “Chội, cô Tâm làm gì dị? 3 cái MV kiểu này có gì hay?”.
Xong cũng ráng coi tới khúc cổ rớt nước mắt ngay đoạn nhạc cao trào, thêm cảnh cuối “khuyến mãi” một dòng nước mắt nữa trước khi MV kết thúc, mình nói thầm: “Trời má! Xuất sắc!”
Anw, nhạc hay, nghe không rời tai. (y)
See Translation

Comments are closed.