Mình có một cái tật là cứ mở miệng ra là Xin Lỗi

Mình có một cái tật là cứ mở miệng ra là Xin Lỗi … có lần bị người yêu chỉnh … Sao anh cứ xin lỗi hoài thế …. rồi một lần thì bị người bạn hỏi … Sao người ta đụng Thụy mà Thụy lại đi xin lỗi …
Uh, nói một từ xin lỗi đối với nhiều người rất khó …. Nhưng mình thấy lại là điều cần nói … Trong một sự kiện nào đó, từ Xin lỗi sẽ mang lại cho mọi người một chút bình tâm … người có lỗi họ sẽ suy nghĩ về lỗi lầm của mình …. còn người chưa có lỗi thì sẽ biết đó là sai, để lần sau không phạm sai lầm giống vậy.
Và quan trọng hơn nữa, đã nói lời xin lỗi thì cũng đứng nên nói thêm dài dòng hay giải thích gì nữa … bởi đơn giản, bạn giải thích nhiều quá lại mang lại cho người nghe cảm nhận rằng bạn đang cố lý giải là Tôi không có lỗi, mà tại vì nói quá nên tôi xin lỗi đó .
Hơn thế nữa, Lời xin lỗi cũng nên phải thành khẩn và nhanh chóng, đừng để thời gian trôi qua … bởi lúc đó người nhận được lời xin lỗi sẽ cảm thấy không có tâm .
Chỉ vài dòng … để mọi người cùng cảm nhận …
#ThíchThìViết #KhôngCóMụcĐíchGì #BachMaHoangTu #LauDaiMauTrang