Mình muốn có một cái như thế này này

1  
Mình muốn có một cái như thế này này
See Translation

3 COMMENTS

  • Anh đang tự hỏi cái này nếu leo dốc thì sao nhỉ

  • E tự hỏi đạp mỏi ko, cọ chân xuống sàn cũng mất mớ năng lượng

  • Thì anh chạy!!!

Comments are closed.