Mỗi lần mình thức dậy

1  
Mỗi lần mình thức dậy
Là mình thấy vui
Nhận diện đôi mắt này
Là mình thấy vui
Nhận diện cơ thể này
Là mình thấy vui
Bởi vì mình đã học
Nhìn đời bằng mắt thương.

See Translation

Comments are closed.