Một chút tình thôi gửi vào đây

1 1  
Một chút tình thôi gửi vào đây
Xin ai đừng vắt cạn
Để tháng ngày
Ta vẫn thong dong.

Cơn mưa kia
Xóa sạch vết bụi trần.
Và trở về
với lòng đất mẹ
Để muôn cây
Đơm trái nở hoa tươi.

Càng ngồi yên càng lắng
Càng nhìn càng thấy sâu.
Bản tính ta là thế
Giận chi cho thêm rầu.
Tảng mạn cho ngày mưa.
See Translation