Một chút về track năm nay

Một chút về track năm nay.
Phương án 1: 100% tự nhiên chạy dọc lòng suối
Lê Đức ko ai lize đâu, lên clip đi
Track này ko cần kỹ năng nhún giảm xóc bênh đầu, mà cần sự cân bằng và sức bền cho đoạn đg trơn trượt dọc suối cả xuống và lên