Mưa nhiều thì ở nhà thôi

1 1  
Mưa nhiều thì ở nhà thôi!! 🙂
www.hoangnhiem.com
https://www.photoshelter.com/mem/images/…
Sony A7R II + FE 70-200 F4
See Translation

2 COMMENTS

  • Mưa buồn quá. Ngáp sái cả quai hàm.

  • Đồng cảm

Comments are closed.