Muốn thăng cũng phải nghĩ đến heo

Muốn thăng cũng phải nghĩ đến heo, khi giáng xuống cũng cần phải nghĩ tới heo.
Buồn ơi, lại đón mi.
Lại giải cứu.
Heo heo heo. Đó là ấm thanh ỏng eo đau đớn thời gian này.
10 ngàn /kg hơi nhưng giá thịt vẫn 100 ngàn/ kg điều đó nghĩa là gì?
Và không lẽ cứ giải cứu thế này?
Xoá bàn cờ, chơi lại đi Bộ Nông nghiệp.
Các ông mà cứ đồng hành với nông dân kiểu này, hết giải cứu heo, giải cứu dưa hấu, giải cứu hành, giải cứu tôm xuất khẩu…thì sẽ tới lúc chảy nước dãi co giật cả nền nông nghiệp mà không thể cứu.
Cần một căn cơ dài lâu cho chăn nuôi, cho trồng trọt đi, bà con cay đắng lắm rồi.
Còn ngay bây giờ, phải cứu lấy heo.
Tôi tuổi heo.
-Vâng ạ