Năm 2007

1 1 1  
Năm 2007, được tặng cuốn Oxford Advanced Learner’s Dictionary 7th, mình thích lắm luôn, đi đâu cũng cầm theo. Lúc đó nhà ko có điều kiện nên chưa có laptop, smartphone cũng mới đánh dấu sự ra đời của iphone; nên đi đâu thì cái từ điển cũng là thứ duy nhất luôn nằm trong balo. Gặp từ lạ là cứ lấy ra lật lật tra tra, thích cảm giác lật từ điển khủng khiếp. Giờ cũng hơi bất ngờ là bọn nhóc này cũng thích lật lật tra tra, sau khi được dạy cách dùng từ điển 🙂
See Translation

Comments are closed.