Nếu tớ có cơ chế hỗ trợ cho khởi sự kinh doanh

Nếu tớ có cơ chế hỗ trợ cho khởi sự kinh doanh, hỗ trợ cho các bà bầu và đang nuôi con nhỏ dưới 5 tuổi thì có ai muốn tham gia không?
Yêu cầu:
1. Mong muốn có được sức khỏe tốt từ tự nhiên
2. Mong muốn chia sẻ giá trị tốt cho các gia đình trẻ khác
3. Mong muốn kinh doanh để chủ động về kinh tế
4. Khó khăn về kinh tế, không có vốn nhưng muốn được hỗ trợ kinh doanh để chống lỗ 🙂
Nếu bạn biết ai đó đang ở độ tuổi này thì hãy tag họ vào nhé!
Xong cơ chế, tớ sẽ add mọi ng vào group kín 🙂