Ngày xưa biển không mặn

Ngày xưa biển không mặn
Tàu vỏ thép vô tư
Sư bố bọn Tầu khựa
Hòa muối nước biển ư?
Không cần Tầu đâu ạ
Dân mình tự giết nhau
Đồng bào mà như thế
Ai thấy mà chả đau
Bọn Tầu cút đi, Formosa cút đi, để bọn ông tự giết nhau!
14 cm From Xưởng Đóng Tàu With Love.