Ngoài các học viên tích cực thi Đua đóng góp

Ngoài các học viên tích cực thi Đua đóng góp, chương trình còn nhận được nhiều sự động viên và ủng hộ rất nhiệt tình của gia đình chị Huyền Nang Va Gio mẹ các bé Uyển Nhi+ Hạ Vy+ Như Ý , chị Dung Duong Thuy hỗ trợ từ Sơn Tây, chị Hà Thu Nguyễn …
– Xin cảm ơn phụ huynh Dương Hồng mẹ Trò Duy Tùng; phụ huynh trò Danh Quốc bo Giang Coi ; phụ huynh trò Đình Giang mẹ Nhung Nguyễn. ; phụ huynh Hải Đăng Phúc An mẹ Hai Thanh Nguyen ; phụ huynh trò Gia Bảo + Đức an bố Thoi Pham….