Người ta bệnh thì biếng ăn

1  
Người ta bệnh thì biếng ăn, còn Châu bệnh thèm hàng triệu thứ trên đời này.. T.T
See Translation

Comments are closed.