Nhân dịp tối qua nằm mơ thấy mình đi tìm mua album “We are H

Nhân dịp tối qua nằm mơ thấy mình đi tìm mua album “We are H.A.T”. Hồi album phát hành mình mới lớp 7, không có tiền mua nên giờ phải mơ, khổ tâm quá. : )))
See Translation

Comments are closed.