Nhiu đây đủ lấy hàng cho mấy chế chưa ák

Nhiu đây đủ lấy hàng cho mấy chế chưa ák
Ai bảo e hk có like
… Hk Cmt
Hk feedback
Hk hình ảnh chứng thực
Thì e hk bán được hàng,
Vậy mà e nó cứ vẫn rep tn và ib tư vấn khách điều điều. Mà khách hối hàng mún xỉu lun
Hàng hk tới tay hk kịp mấy chế mới chết chứ
Vì do e đi lm xã nhưng e vẫn rep tn và ib tư vấn khách điều điều. Sản phẩm bên e tốt ai dùng rồi thì họ sẽ hỉu và điều đẹp hết .. Còn chế nào chưa được đẹp cứ Ib My sẽ rep và tư vấn đầy đủ ạk