Nhóm chuyên gia này hỗ trợ pháp lý cho UBND TPHCM theo luật nào

Nhóm chuyên gia này hỗ trợ pháp lý cho UBND TPHCM theo luật nào? Nếu theo Luật Luật sư, liệu mấy vị cựu quan này đã là luật sư chưa và ký hợp đồng dịch vụ pháp lý dưới tư cách một tổ chức hành nghề luật sư không? Đề nghị Liên đoàn Luật sư có ý kiến.
Mặc dù vậy, chúng tôi rất mong có dịp đối mặt các vị này tại các phiên toà hoặc các cuộc đối thoại khi các vị đại diện hay với tư cách người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho UBND TPHCM.