“Những độc tố này có thể đến từ bên trong cơ thể (sản phẩm phụ của các phản ứng hóa học tự nhiên trong cơ thể)

“Những độc tố này có thể đến từ bên trong cơ thể (sản phẩm phụ của các phản ứng hóa học tự nhiên trong cơ thể), hoặc từ bên ngoài (như các hóa chất, đồ vệ sinh, đồ trang điểm, thực phẩm chế biến sẵn…)
Trên thực tế, chúng ta không thể hoàn toàn tránh tiếp xúc với các độc tố, nhưng hãy dùng một số nguyên liệu sau để giúp cơ thể bài xuất chúng ra ngoài nhanh nhất”
See Translation