Nỗi buồn của những người yêu thiên nhiên vn

1  
Nỗi buồn của những người yêu thiên nhiên vn,nhất là khi đã chứng kiến thảm xanh phong phú bạt ngàn của các nước quanh VN! 🙁
See Translation