NỖI BUỒN SÂU THẲM

NỖI BUỒN SÂU THẲM
Có một hotgirl nọ
Đi vào nhà vệ sinh
Giải quyết “nỗi buồn nặng”,
Mở điện thoại thông minh.
Rồi vừa rặn, vừa bấm
Một status bi hài:
“Có những nỗi buồn nặng
Khó chia sẻ cùng ai.
Những nỗi buồn sâu thẳm
Đâu đó dưới đáy lòng.
Đành cô đơn chịu đựng,
Không mong chờ cảm thông…”
Mấy giây sau nàng nhận
Một lúc ba còm liền.
Cả ba cái còm ấy
Của ba chàng thanh niên.
Chàng thứ nhất: “Anh muốn
Suốt cả ngày lẫn đêm
Được hạnh phúc chìm ngập
Trong nỗi buồn của em”.
Chàng thứ hai: “Anh muốn
Cả đêm và cả ngày
Được yêu và chia sẻ
Cùng em nỗi buồn này”.
Anh thứ ba mới sợ:
“Cả ngày và cả đêm
Anh xin được gặm nhấm
Nỗi buồn này của em”.
*
Thanh niên yêu bồng bột
Là chuyện rất bình thường.
Cũng bình thường cả việc
Nói những lời yêu thương.
Các cô gái tâm sự,
Nghe thì vẫn cứ nghe.
Nhưng cẩn thận, để tránh
Những hậu quả nặng nề.
-Thơ Thái Bá Tân