Nốt ngày mai là được đi nghỉ dưỡng rồi mà sao đầu thì âm ấm

Nốt ngày mai là được đi nghỉ dưỡng rồi mà sao đầu thì âm ấm, người thì ê ẩm, mũi thì bắt đầu ngạt. Nhất định là không phải thằng chết trôi cúm đâu nhé. Ai chơi kỳ vậy.
See Translation

Comments are closed.