Ở đây sương khói mờ nhân ảnh

1  
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà
See Translation

Comments are closed.