Ở độ tuổi của Châu bây giờ

Ở độ tuổi của Châu bây giờ, nhớ rất rõ đã cất kỹ chìa khóa, kỹ lắm.. Mà không nhớ cất ở đâu nữa.. huhu..
See Translation

Comments are closed.