No image available Uncategorized

NỖI BUỒN CỦA CHA

NỖI BUỒN CỦA CHA Những nhà tranh phên lá/ Cửa sập(*) giờ đâu lưa? Nước sông chả còn cá/ Sầu biết mấy cho vừa? Trâu già sứt mũi đứng/ Ậm ò điệu…