Quan hệ VN

Quan hệ VN-TQ muôn đời như vậy , cứ gửi sứ đi cầu hòa, gửi sớ xin cống là ở hai nhà lại lục đục mài kiếm, rèn binh. Thú vị phết.
Sau khi bác Tâm Tư về một cục xong là VN cư xử cứng lắm chứ chả đùa. Nghe nói trong lúc biên giới trên bộ đang chuẩn bị giao lưu hữu nghị thì HD 981 lại đi dạo ở biên giới chung của nhiều bên trên biển. Ý Thiên triều muốn cử Sứ thần sao bảo, a với chú là phải đoàn kết để đối phó với bọn ngoài biển Đông kia, ai ngờ chú e làm câu gọn lỏn, Đéo, .
See Translation