Rồi Phúc bắt đầu nói rất nhiều

Rồi Phúc bắt đầu nói rất nhiều, rất nhiều. Trong biết bao nhiêu câu chữ tuôn ra từ miệng người đàn ông danh tiếng và nhiều scandal này, tôi chỉ nghe và nhớ nhất một đoạn: “Lúc hay tin mình có con, cảm giác nó lạ lắm, rất là hay. Mình bắt đầu thấy hồi hộp và lo, cứ đếm từng ngày để con ra đời. Giây phút mà mình chính thức được làm cha thiêng liêng vô cùng… Và Phúc hiểu, ngày xưa cha mẹ mình cũng như mình bây giờ. Vì con cái, họ có thể làm được tất cả mọi thứ”.
See Translation