RỪNG THIÊNG BĂNG LA ĐÉT CÁC SƯ ĐÃ ĐẾN NGÀY 9/3

RỪNG THIÊNG BĂNG LA ĐÉT CÁC SƯ ĐÃ ĐẾN NGÀY 9/3.
BĂT ĐẦU QUÁ TRÌNH TU HẠNH ĐẦU ĐÀ KHỔ HẠNH KHỐC LIỆT DƯỚI SỰ CHỈ DẠY TỪ ĐẠI TRƯỞNG LÃO SILANANDA.
– ĂN NGẢY MỘT BỮA DO PHẬT TỬ CÚNG DÀNG VÀ THỨC ĂN CỦA NGƯỜI BĂNG LA ĐÉT VÔ CÙNG KHÔNG THÍCH HỢP. NƠI TU HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ BẾP.
– CHỈ ĂN TRONG BÁT VÀ THỨC ĂN DÙNG TAY BÓP NHUYỄN, ĂN BẰNG TAY
– NƯỚC SINH HOẠT TỪ LẤY TỪ TRONG RỪNG TỰ NHIÊN KHÔNG CÓ LỌC
– XUNG QUANH ĐẦY MUỖI MÒNG, CÔN TRÙNG VÀ CHÓ SÓI
– ĐỘC CƯ THIỀN ĐỊNH
NGƯỠNG MONG MỌI NGUYỆN HẠNH CỦA CÁC SƯ SỚM ĐƯỢC THÀNH TỰU.
CHÚNG CON XIN PHÁT NGUYỆN HỘ ĐỘ CÁC SƯ TRONG SUỐT THỜI GIAN CÁC SƯ TU HẠNH ĐẦU ĐÀ TẠI BĂNG LA ĐÉT.