Sáng 6

Sáng 6.5, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Phụ nữ đã tổ chức tọa đàm Giáo dục Việt Nam học gì từ Nhật Bản?, nhằm chia sẻ kinh nghiệm về phương thức cải cách giáo dục ở Việt Nam, trong đó có phương pháp dạy và học môn Lịch sử trong nhà trường phổ thông.
Tọa đàm có sự tham gia của diễn giả Nguyễn Quốc Vương, nghiên cứu sinh Đại học Kanazawa, Nhật Bản, tác giả của cuốn sách Giáo dục Việt Nam học gì từ Nhật Bản? và TS. Nguyễn Khánh Trung, Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục IRED.
Giáo dục Việt Nam học gì từ Nhật Bản? là kết quả nghiên cứu của tác giả Nguyễn Quốc Vương từ năm 2009 đến nay. “Tôi đã tìm hiểu cách giảng dạy từ nhiều giáo viên, suy nghĩ của học sinh về môn lịch sử trong nước; nghiên cứu về giáo dục Nhật Bản, từ cách đánh giá hạnh kiểm, đánh giá trong giáo dục phải dựa vào mục tiêu giáo dục… Từ đó, tôi mạnh dạn đưa ra giải pháp về phương thức cải cách giáo dục ở Việt Nam, đặc biệt là cải cách phương pháp dạy và học môn Lịch sử trong nhà trường phổ thông hiện nay” – ông Nguyễn Quốc Vương chia sẻ.
Chị Phượng Hoa, Trương Ngọc Lan
Phuong Vu
Anh Khanh Trung Nguyen