Sáng làm cốc nước pha mật ong ngồi ngắm cảnh

1  
Sáng làm cốc nước pha mật ong ngồi ngắm cảnh.
Ngồi tư lự và chợt nhận ra rằng mọi thứ đang diễn ra rất mầu nhiệm.
Ngày trước cứ đến 14, 15 Al là bạn ấy bây giờ chuyển sang mềnh rồi.
Chỉ nhận ra như vậy để đây mà không nói thêm gì nữa. Thưởng thức ngày mới thôi tận hưởng ngày cuối tuần.
Chúc bạn ngày RẰM NHIỀU BÌNH AN.
See Translation