Sáng mai bay qua thành phố Munakata dự lễ mừng Munakata trở thành di sản thế giới rồi

Sáng mai bay qua thành phố Munakata dự lễ mừng Munakata trở thành di sản thế giới rồi. P nen mặc bộ áo dài vẽ hoạ tiết hoa Nhật nào dự lễ cùng ngài thị trưởng cả nhà ơi !!!
Which Ao Dai should i wear to Munakata event?
Photo: Nhân Thành Phan